Daňovú asignáciu spojiť s poukázaním časti zdaneného príjmu aj u fyzických osôb

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Pri asignácii napríklad nad 1,5% by poukazujúci subjekt musel za ďalšie 0,5% asignácie poukázať rovnakému subjektu aj 0,5% z vlastného zdaneného príjmu.

Argumenty pre

  • Subjekt by bol kofinancovaním viac motivovaný ku konaniu minimalizujúcemu riziko financovania subjektov, ktorých aktivity nie sú spoločensky žiaduce.

Argumenty proti

  • Asignáciu umožňuje finančne podporovať aj aktivity a subjekty, pri ktorých podpore zlyháva verejná správa aj trh. navrhovanou komplikáciou by mohla takáto podpora poklesnúť.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-0,4

Adresát

Sektory