V prípade zrušenia gastrolískov bez náhrady, zrušiť aj možnosť započítať výdavky na stravu do nákladov živnostníkov

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,01 % HDP
10,0 mil. €
2016:
0,01 % HDP
10,2 mil. €
Zdroj prepočtov: Národná banka Slovenska
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

V prípade zrušenia gastrolístkov bez náhrady, zrušiť aj možnosť započítať výdavky na stravu do nákladov živnostníkov.

Argumenty pre

  • Toto konsolidačné opatrenie má za cieľ vyrovnať podmienky v oboch režimoch.

Argumenty proti

  • Je to ďalšie zdanenie živnostníkov, v rámci súčasne vlny konsolidácie už na nich bola aj tak prenesená neadekvátna časť bremena zodpovednosti za verejné financie.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas so značnými výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-2,9

Adresát

Sektory