Spätne (10 - 15 rokov) preskúmať a vyhodnotiť pomoc podnikom za účelom tvorby resp. záchrany pracovných miest

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Spätne (10 - 15 rokov) preskúmať a vyhodnotiť pomoc podnikom za účelom tvorby resp. záchrany pracovných miest.

Argumenty pre

  • Opatrenie by malo pomôcť kvalifikovanejšie rozhodovať o prípadnom poskytnutí, resp. neposkytnutí pomoci podnikom za účelom podpory zamestnanosti. Okrem informácie o efektívnosti/neefektívnosti samotnej podpory by tak spoločnosť získala aj informácie o podnikoch, ktoré opakovane takúto podporu od štátu získavajú a o tom, ako s ňou doteraz nakladali.

Argumenty proti

  • Opatrenie má nenulové náklady, ak bude analýzu robiť ten, kto pomoc poskytol, zrejme vyjde, že bola využitá efektívne, nezávislému dodávateľovi analýzy budú zasa chýbať nevyhnutné informácie.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,0

Adresát

Sektor

Komentáre hodnotiteľov

  • anonymný komentár:Myslí sa pomoc cez schému investičných stimulov alebo aktívnych opatrení na trhu práce?