Pri kategorizácii liekov a zdravotníckych pomôcok rátať aj efektívnosť a dopady na verejné financie. Oba údaje zverejňovať

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Pri kategorizácii liekov a zdravotníckych pomôcok rátať aj efektívnosť a dopady na verejné financie. Oba údaje zverejňovať. A

Argumenty pre

  • Bez analýzy efektívnosti a dopadov na verejné financie je riziko schválenia pomôcok a liekov, ktoré zbytočne zaťažia verejné financie vysoké. Aj v prípade takýchto analýz kontrola verejnosťou môže pomôcť, ťažko môže uškodiť.

Argumenty proti

  • Zaraďovanie liekov a pomôcok na základe zahraničných skúseností a rozhodnutí je osobitne pre malú krajinu akou je Slovensko, efektívnejšie než realizácia vlastných analýz.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje súhlas s miernymi výhradami.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-1,1

Adresát

Sektor