Spomaliť krátenie dávky v hmotnej núdzi pri náraste príjmu, a to zo 75 centov na každé zarobené euro na 50 centov na každé zarobené euro

Dopad na konsolidáciu

2015:
0,01 % HDP
5,3 mil. €
2016:
0,01 % HDP
9,1 mil. €
Zdroj prepočtov: Inštitút finančnej politiky
Dopad na základe odhadov INEKO:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,01 % HDP
 

Opis opatrenia

Zmena opatrenia podľa predpokladov IFP pre zavedenie súbehu pomoci v hmotnej núdzi a mzdy. Predpoklad zamestnania 10% z cieľovej skupiny dlhodobo nezamestnaných a neaktívnych poberateľov pomoci v hmotnej núdzi (PHN), ktorí môžu pracovať. Súbeh PHN a mzdy klesá lineárne počas prvých 6 mesiacov (zo sumy 189,21 eur), zvyšných 6 mesiacov predstavuje fixnú sumu (63,07 eur).

Argumenty pre

  • Skokové zmeny v pravidlách pre vyplácanie dávok spôsobujú neefektívnu koncentráciu poberateľov pri jednotlivých hraniciach intervalov. Skokové odňatie dávok pri vzniku príjmu z práce demotivuje pracovať. V súčasnosti stráca zamestnanec pri nízkych príjmoch takto z každého zarobeného eura približne 75 centov: http://blog.etrend.sk/inekomenty/2013/02/19/znizme-odvody-chudobnym/. Výpadky príjmov verejných financií by mohli byť kompenzované jednak znížením jej priemeru a jednak vyššou ochotou nezamestnaných hľadať si prácu.

Argumenty proti

  • Poskytovanie podpory aj zamestnaným by malo nedatívny dopad na stav verejných financií. Štát si to dnes nemôže dovoliť.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

1,3

Adresát

Sektory