Zo zákona zdôvodňovať a zverejňovať prípady, v ktorých minister zdravotníctva zmenil rozhodnutie kategorizačnej komisie

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,02 % HDP
 

Opis opatrenia

Zverejniť a zdôvodniť prípady, kedy sa rozhodnutie ministerstva odlišuje od odporúčania kategorizačnej komisie alebo kategorizačnej rady a to zo zákona (http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2012/05/TIS_Analyza-etiky-a-kvality-kategorizacie-liekov.pdf).

Argumenty pre

  • Zdravotné poisťovne vynaložia ročne na úhradu liekov viac než 850 miliónov eur. V prípade, že minister zmení rozhodnutie urobené na základe odborných kritérií, mal by ho zdôvodniť a minimalizovať tak riziko, že budú uprednostnené politické ciele. Aj na úkor dopadu na verejné financie.

Argumenty proti

  • Nárast byrokracie, ktorý nemusí byť vykompenzovaný prínosom opatrenia, osobitne ak budú takéto prípady vzdialené od centra verejnej diskusie a pozornosti médií.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

2,0

Adresát

Sektory