Zverejňovať identitu všetkých poberateľov dotácií a dávok z verejných rozpočtov, ako aj výšku týchto dotácií a dávok

Dopad na konsolidáciu

Dopad na základe odhadov analytikov:
Zobraziť podrobnosti
-10
 
+10
dlhodobo:
0,05 % HDP
 

Opis opatrenia

Zverejňovať identitu poberateľov a príjemcov (fyzických aj právnických osôb) a výšku dotácií a dávok. Zverejňovať poberateľov podpory v nezamestnanosti, analogicky postupovať v prípadoch práceneschopnosti, invalidity, predčasných starobných dôchodkov, starobných dôchodkov. Prípadné zverejnenie podmieniť súhlasom dotknutej osoby a motivovať ju k nemu finančne. Odstupňovane. Napríklad vyššími/nižšími dávkami. Schodnejšou alternatívou by mohlo byť rozdelenie príjmov do pásiem a zverejnenie, v ktorom pásme sa prijímateľ nachádzal.

Argumenty pre

  • Opatrenie by malo priniesť tlak morálky, tlak verejnosti na znižovanie zneužívania dávok a následne tak vytvoriť priestor buď na konsolidáciu verejných financií alebo zvýšenie dávok v prípadoch, v ktorých je to naozaj potrebné, prípadne kombináciu oboch možností. Malo by sa tak udiať "najspravodlivejším" spôsobom, pretože úrady nedokážu posúdiť, či je človek v núdzi a zaslúži si pomoc spoločnosti lepšie, než jeho okolie.

Argumenty proti

  • Opatrenie by mohlo spôsobiť pokles dôvery medzi ľuďmi, mohlo by znižovať dôstojnosť prijímateľov pomoci.

Miera súhlasu

-3
 
+3
Miera súhlasu hodnotiteľov s opatrením predstavuje absolútny súhlas.
zdroj: anketa

Priechodnosť

-0,6

Adresát

Sektory

Komentáre hodnotiteľov

  • Radovan Kavický:Nejaký zásadný dopad na konsolidáciu tu nevidím, no napriek tomu by išlo o zaujímavú databázu, ktorú by bolo potrebné zverejniť a zatiaľ sa k tomu nikto nepodujal.
  • Dušan Zachar:Rozmýšľam, či by zverejňovanie niektorých sociálnych dávok, ktoré poberatelia dostávajú na základe svojho objektívne zlého zdravotného stavu, im nemohlo zhoršiť v určitých prípadoch kvalitu života (sociálne vzťahy, bežný život v komunite, pozíciu na trhu práce).