Kde nájsť miliardy eur na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu v najbližších rokoch a na dlhodobé ozdravenie verejných financií?

Vžite sa do úlohy ministra financií a vytvorte si vlastný konsolidačný balíček. Pomôže vám pri tom kalkulačka inštitútu INEKO, ktorá prezentuje viac ako 200 opatrení na ozdravenie verejných financií na Slovensku.

Prínos Vami vytvoreného konsolidačného balíčka

rok 2015
000 z 1 918 mil. €
rok 2016
000 z 1 316 mil. €
dlhodobá udržateľnosť
0000,00 z 3,00 % HDP
Vaše politické preferencie
 
050,0 %
Školstvo
Zdravotníctvo
Dane a financie
Verejná správa
Sociálna sféra
Transparentnosť
Privatizácia
Eurofondy
Dôchodky
Dotácie, stimuly
Ostatné
Zobraziť filtre

Opatrenia s prepočítaným dopadom

    Názov Súhlas Priechodnosť dopad
2015
mil. €
dopad
2016
mil. €
dopad
dlhodobo
% HDP
Dane a financie
1Zaviesť odvod z výkupných cien elektriny vyrobenej zo slnka110100,03
Ostatné
2Zrušiť verejnú podporu uhoľného baníctva a kompenzovať baníkov vo výške celej ročnej mzdy-247960,13
 

Opatrenia s odhadnutým dopadom

Verejná správa
3Ďalšia deregulácia regulovaných povolaní, komôr-1990,01
4Zabezpečiť rozhodovanie akcionárov o odmenách manažérov v štátnych podnikoch3780,01
Sociálna sféra
5Znížiť rozpočet ŠFRB, prípadne ŠFRB zrušiť-251530,06
6Spružniť zákonník práce-239410,05
7Zrušiť povinnosť vyplácať porovnateľnú mzdu agentúrnym pracovníkom1780,01
8Zrušiť nútené rozširovanie platnosti kolektívnych zmlúv2330,00
Transparentnosť
9Zvážiť právnu a finančnú podporu a motiváciu nahlasovateľov nekalých praktík024250,03
10Lepšie merať a prehľadnejšie zverejňovať výsledky súdov114150,02
Privatizácia
11Pasportizovať privatizovateľný majetok-1440,00
Dotácie, stimuly
12Podľa vzoru bytových domov zvážiť program zatepľovania verejných budov310100,01
Ostatné
13V rámci EÚ podporovať urýchlenie vytvárania spoločného trhu EÚ s USA0991040,13
14V rámci EÚ podporovať urýchlenie vytvárania spoločného trhu EÚ so službami160630,08
15Zrušiť jeden štátny sviatok-142440,05
16Nahradiť neefektívne vlakové spoje efektívnejšími formami dopravy-117180,02
17Prenajímať alebo predávať pôdu zo Slovenského pozemkového fondu formou súťaže214150,02
18Presadzovať v rámci EÚ rozšírenie skupiny krajín prispievajúcich do ESM111110,01
19Porovnávať návratnosť investícií v železničnej a cestnej doprave-111110,01
20Spoplatniť vodu na účely zavlažovania0220,00

Vývoj verejných financií

Po realizovaní vybraných opatrení

Ročný prebytok / deficit (% HDP)

Verejný dlh (% HDP)

Vybrané opatrenia prinesú v dlhodobom horizonte ročnú úsporu   (  v roku 2013)

Legenda

Ročný dopad opatrenia na konsolidáciu
Odhad úspory v % HDP a v mil. € podľa hodnotiteľov oproti stavu, keby sa opatrenie nerealizovalo
-   -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma % HDP
mil. €
-3,00 %
-2 144
-1,75 %
-1 251
-1,25 %
-893
-0,88 %
-625
-0,63 %
-447
-0,38 %
-268
-0,18 %
-125
-0,08 %
-54
-0,03 %
-21
-0,01 %
-4
0,00 %
0
0,01 %
4
0,03 %
21
0,08 %
54
0,18 %
125
0,38 %
268
0,63 %
447
0,88 %
625
1,25 %
893
1,75 %
1 251
3,00 %
2 144
Súhlas s opatrením
Miera súhlasu hodnotiteľov s realizáciou opatrenia
neznáma Absolútny
nesúhlas
Značný
nesúhlas
Mierny
nesúhlas
Neutrálny
postoj
Súhlas so značnými výhradami Súhlas s miernymi výhradami Absolútny
súhlas
Priechodnosť opatrenia
Možnosť realizácie opatrenia na základe vpplyvu na konsolidáciu, politických dopadov, sociálnych dopadov a technickej realizovateľnosti
- -10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910
neznáma Absolútne nepriechodné opatrenie neutrálna Extrémne želateľné opatrenie
Návrat hore